TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU PORUMB

7.1 Clasificare porumb

Există o singură clasă de hibrizi de porumb.

7.2 Grade pentru porumb

Cerinţele de gradare pentru porumb sunt redate în tabelul 7.1., Planul de gradare pentru porumb.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planul de gradare pentru porumb prezentat în tabelul 7.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice și sanitare
  2. Impurități

7.2.1 Caracteristici organoleptice și sanitare

Se determină conform SR 5447 Porumb (Zea mays, L.). Specificații și STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice.

Înregistrare: Loturile de porumb cu caracteristici organoleptice modificate, vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

7.2.2 Impurități

Se determină conform SR 5447 Porumb (Zea mays, L.). Specificații.

Înregistrare: Se înscriu procentele categoriilor de corpuri străine în Formularul de gradare.

7.3 Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Cuvântul “Porumb”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Porumb Ro Nr. 1.

Grade speciale

Porumb infestat – lotul de porumb în care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Porumb Ro Nr. 2, infestat.

Porumb cu umiditate mare – lotul de porumbîn care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare.

Exemplu: Porumb Ro Nr. 2, umiditate mare

7.4 Determinări suplimentare

Laboratorul silozului sau un laborator neutru pot efectua la cerere următoarea determinare:

  • Indice de plutire
Mod de lucru

Metoda se bazează pe diferența de densitate care există între stratul cornos și cel făinos al endospermului. Determinarea se face cu o soluție de azotat de sodiu cu densitatea r20= 1,250 g/cm3. Această soluție se prepară prin dizolvarea cantității de 470,5 g azotat de sodiu într-un litru de apă distilată. Se verifică apoi densitatea soluției cu un areometru cu gradația corespunzătoare.

La nevoie se mai adaugă acestei soluții, după caz, fie puțin azotat de sodiu, fie puțină apă distilată până la realizarea densității indicate.

Din boabele întregi și sănătoase rămase după îndepărtarea impurităților totale se numără 100 boabe întregi, fără defecte, care se introduc în soluția preparată ca mai sus. Se amestecă boabele timp de o jumătate de minut, apoi cu o linguriță de sită metalică se scot boabele care plutesc și separat cele căzute la fund; boabele se zvântă prin tamponare cu hârtie sugativă sau pânză de bumbac uscată. Se cântăresc separat cele două grupe.

Indice de plutire = m1/(m1+m2)

în care:

m1        masa boabelor care plutesc, în g

m2        masa boabelor care au căzut la fund, în g.

Determinarea se efectuează în trei repetiții, pe trei probe, luându-se ca rezultat final media lor, dacă diferența între rezultatele parțiale nu depășește 10%. În caz contrar determinarea se repetă.

Această determinare se efectuează la cerere şi nu influenţează gradul alocat lotului respectiv de produs.

Tabel 7.1. Planul de gradare pentru porumb
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice și sanitare Specifice produsului sănătos
2. Impurități, % max., din care: 10,0 12,0
2.1 Boabe sparte, % max. 3,0 5,0
2.2 Boabe cu defecte, % max., din care: 3,0 5,0
2.2.1 Alte cereale, % max.
2.2.2 Atacate de dăunători, % max.
2.2.3 Boabe cu tegument și/sau embrion de culoare modificată (arse), % max. 2,0 3,0
2.3 Boabe încolțite, % max. 3,0 6,0
2.4 Impurități diverse, % max., din care: 2,0 3,0
2.4.1 Semințele altor plante de cultură, cu excepția altor cereale și semințe de buruieni, % max., din care:
2.4.1.1 Semințe toxice, % max. 0,1 0,1
2.4.2 Boabe alterate, % max. 0,5 1,0
2.4.3 Corpuri străine, % max.
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite conform SR 5447 Porumb (Zea mays, L.).
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.