TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU FASOLE BOABE

9.1 Clasificare fasole boabe

Există o singură clasă de fasole boabe – Fasole de câmp – Phaseolus vulgaris L.

Soiurile de fasole boabe sunt cele cuprinse în lista din „Catalogul Oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România”.

9.2 Grade pentru fasole boabe

Cerinţele de gradare pentru fasole boabe sunt redate în tabelul 9.1., Planul de gradare pentru fasole boabe.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planul de gradare pentru fasole boabe prezentat în tabelul 9.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice
  2. Boabe de aceeaşi culoare
  3. Boabe caracteristice soiului
  4. Corpuri străine.

9.2.1 Caracteristici organoleptice

Se determină conform STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice.

Caracteristicile organoleptice (aspect, gust, miros) ale fasolei boabe se determină în momentul eşantionării. Fasolea boabe trebuie să aibă caracteristici organoleptice specifice produsului sănătos, fără influenţe străine care o fac improprie comercializării.

Înregistrare: Loturile de fasole boabe cu caracteristici organoleptice modificate, vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

9.2.2 Boabe de aceeaşi culoare

Se determină conform STAS 2963-89 Seminţe pentru consum. Fasole boabe.

Înregistrare: Valoarea obţinută se înregistrează în Formularul de gradare.

9.2.3 Boabe caracteristice soiului

Se determină conform STAS 2963-89 Seminţe pentru consum. Fasole boabe.

Înregistrare: Valoarea obţinută se înregistrează în Formularul de gradare.

9.2.4 Corpuri străine

Se determină conform STAS 1069-77 Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Se adună toate valorile obţinute şi rezultatul se consemnează în Formularul de gradare.

9.3 Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Cuvântul “Fasole”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Fasole Ro Nr. 1.

Grade speciale

Fasole cu umiditate mare – lotul de fasole în care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare.

Exemplu: Fasole Ro Nr. 2, Progres, umiditate mare.

Fasole, infestată – lotul de fasole în care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi)

Exemplu: Fasole Ro Nr. 2, Progres, infestat.

9.4 Determinări suplimentare

Laboratorul silozului sau un laborator neutru pot efectua la cerere următoarea determinare:

  • Determinarea uniformităţii comportamentului boabelor la fierbere – folosind ca document de referință STAS 2963-89.

Această determinare se efectuează la cerere şi nu influenţează gradul alocat lotului respectiv de fasole boabe.

Tabel 9.1. Planul de gradare pentru fasole boabe
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice Specifice produsului sănătos
2. Boabe de aceeaşi culoare, % min. 97,0 90,0
3. Boabe caracteristice soiului, % min. 90,0 85,0
3. Corpuri străine, % max., din care: 3,0 5,0
minerale, % max 0,5 1,0

 

Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite conform STAS 2963-89 Seminţe pentru consum. Fasole boabe.
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.