TEHNICI DE EŞANTIONARE

1.1 Eşantionare

Cea mai importantă operaţie în procesul de gradare este obţinerea unui eşantion reprezentativ. Dacă un eşantion nu este reprezentativ pentru lotul de produs, gradul alocat în final nu va fi cel real pentru lotul respectiv. Oricât de complex sau de simplu ar fi un sistem de gradare, fără o eşantionare corectă, acesta nu funcţionează.

Eşantionarea este definită ca operaţia de obţinere a unui eşantion, care reflectă, cât mai fidel posibil, compoziţia unui lot de produs, rezultând un eşantion reprezentativ.

Eşantionarea se efectuează conform următoarelor standarde:

  • SR EN ISO 24333 Cereale şi produse din cereale. Eşantionare
  • SR EN ISO 542 Seminţe oleaginoase – Eşantionare
  • SR EN ISO 664 Seminţe oleaginoase – Reducerea eşantionului de laborator la eşantionul de analiză

În afara tipurilor de eşantioane prezentate în standardele mai sus menţionate, pentru activitatea de gradare mai este necesar un tip de eşantion şi anume:

Eşantion mediu – reprezintă eşantionul rezultat prin unificarea şi omogenizarea a minim 50 grame produs reţinut din fiecare eşantion de laborator, pentru fiecare clasă, tip şi grad. Eşantioanele medii se folosesc la urmărirea procesului de gradare, examinarea parametrilor fizici medii la toate livrările de acelaşi grad pe o perioadă predeterminată (de exemplu două săptămâni) şi pentru efectuarea determinărilor suplimentare.

1.1.1 Identificare eşantion

Elementele de identificare ale eşantionului sunt inscripţionate pe Eticheta de identificare a eşantionului, al cărui model este prezentat în Anexa A.

Informaţiile respective sunt înregistrate şi în Formularul de gradare, prezentat de asemenea în Anexa A.

1.2 Reguli generale pentru alocarea gradelor

Lumina adecvată este un element fundamental pentru procesul de gradare. Un punct de gradare ar trebui amplasat în aşa fel încât să utilizeze la maximum lumina naturală. Cu toate acestea lumina trebuie aprinsă ori de câte ori se realizează operaţiile de gradare pentru a elimina perioadele de tranziţie de la lumina naturală la cea artificială.

Înainte de alocarea gradelor se determină obligatoriu infestarea şi umiditatea.

Dupa ce s-au efectuat cele 2 determinări obligatorii, anterioare alocării gradelor, eşantionul este gradat conform planurilor de gradare stabilite pentru fiecare produs în parte. Acestea, împreună cu procedurile de gradare sunt prezentate pe larg în capitolele 2 – 16.

Pentru toate produsele se vor aplica următoarele reguli generale:

  • Eşantioanele reprezentative sunt gradate conform planurilor de gradare prezentate în acest manual pentru fiecare tip de produs.
  • Unui eşantion i se alocă gradul în care se încadrează pe baza valorilor factorilor de gradare.
  • Dacă un eşantion nu se încadrează în niciun grad, va fi desemnat ca fiind ”Fără grad”, iar motivele vor fi specificate în formularul de gradare, la rubrica “Menţiuni”.

Planurile de gradare din acest manual sunt stabilite pe baza standardelor naţionale pentru fiecare tip de produs. În cazul în care standardele naţionale se modifică, Comitetul Tehnic al Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum va revizui planurile de gradare şi metodele prezentate în acest manual.

1.2.1 Alocarea gradelor speciale

Gradele speciale atrag atenţia asupra unei situaţii deosebite, care influenţează calitatea seminţelor de consum şi fac parte din operaţia de gradare. Aceste situaţii deosebite se referă la depăşirea conţinutului de apă şi la infestarea cu dăunători specifici (ouă, larve în diverse stadii de dezvoltare şi organisme adulte vii).

Umiditatea şi infestarea se determină înainte de alocarea gradelor.

Pentru determinarea rapidă a umidităţii seminţelor de consum se pot folosi metode de analiză bazate pe alte principii decât metoda descrisă în SR EN ISO 712, utilizând aparate pentru determinări rapide, avizate metrologic.

În caz de litigiu, determinarea umidităţii se face numai prin metoda descrisă în SR EN ISO 712 Cereale şi produse din cereale. Determinarea umidităţii. Metoda de referinţă. În cazul porumbului se va aplica metoda descrisă în standardul SR EN ISO 6540 Porumb. Determinarea umidităţii (pentru boabe măcinate şi pentru boabe întregi).

În cazul semințelor oleaginoase se folosește metoda descrisă în SR EN ISO 665 Semințe oleaginoase. Determinarea conținutului de apă și de materii volatile.

Pentru determinarea infestării ascunse cu insecte se va folosi metoda descrisă în SR ISO 6639 Cereale şi leguminoase. Determinarea infestării ascunse cu insecte și SR 6280 Seminţe pentru însămânţare. Determinarea stării sanitare.

Valorile admisibile pentru umiditate şi infestare sunt cele prevăzute în standardele de produs în vigoare.

Situaţia deosebită (infestarea şi/sau depăşirea umidităţii) se consemnează în formularul de gradare la rubrica “Menţiuni”, iar gradul special alocat face parte integrantă din titulatura gradului:

grad special

Exemple:

Grâu Ro Nr. 2, umiditate mare

Grâu Ro Nr. 1, infestat

Grâu Ro Nr. 1, infestat, umiditate mare

Floarea soarelui Ro Nr. 1, infestată

Floarea soarelui Ro Nr. 1 umiditate mare

1.3 Contestaţii

Dacă gradul alocat sau situaţiile speciale (umiditatea şi infestarea) constituie subiect de litigiu cu furnizorii produsului, o probă de litigiu este sigilată cu acordul ambelor părţi implicate în litigiu şi trimisă spre examinare unui laborator independent numit de Comisia Naţională pentru Gradarea Seminţelor de Consum din România. Decizia laboratorului independent este finală şi definitivă. Costurile acestei examinări vor fi suportate de partea care a efectuat incorect gradarea, dacă este cazul.

 Pentru a accesa  variantă completă click aici.