Comisia Națională de Gradare a Semințelor de Consum (CNGSC) funcționează în baza art. 18 din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.

CNGSC este organizație neguvernamentală, fără scop lucrativ, de interes general și de utilitate publică, cu conducere și finanțare proprii.

CNGSC conduce și gestionează Sistemul National de Gradare a Semintelor de Consum, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2002, asigurând aplicarea acestuia în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în vederea stimulării producției de semințe de consum de calitate, printr-un mecanism eficient, cu costuri reduse, care să identifice caracteristicile relevante și valoroase ale acestora la punctele de receptie.

 

 

GRADAREA?

In cateva cuvinte…

Ce este?

Activitate profesională de identificare şi separare a loturilor de semințe de consum după aspect şi starea lor fizică sau luând în considerare una din caracteristicile specifice ale acestora (chimică, tehnologică) și încadrarea acestora într-unul din gradele prevazute in Manualul de gradare pentru semințe de consum.

Caracteristicile chimice și/sau reologice se determină suplimentar și stabilesc destinația finală de procesare a lotului.

Cine efectueaza gradarea?

Gradatorii autorizati – persoane cu studii de specialitate și/sau experiență în determinarea calității semințelor de consum, angajați sau nu ai operatorilor economici pentru care efectuează gradarea. Autorizarea se obține prin parcurgerea procedurii de autorizare a gradatorilor.

(procedură)

Sunt instruiți de instructorii gradatori.

Acestia sunt gradatori instruiți direct de Comisia Națională de Gradare a Semințelor de Consum în cadrul programelor de instruire periodică organizate de CNGSC.

Unde se efectueaza gradarea?

La toate punctele de recepție, definite conform art. 3 din Legea nr. 101/2014, respectiv locul în care o persoană fizică sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o cantitate de semințe de consum, o predă în vederea depozitării;

Este obligatorie începând cu 1 iunie 2003.

Manualul de gradare?

Set de norme si proceduri realizat pe baza standardelor naționale în vigoare. Se aprobă prin ordin al MADR. Manualul de gradare pentru semințe de consum în vigoare de la 10 iulie 2017, a fost aprobat prin Ordinul nr. 228/2017 al MADR.

Modificări 2017

Capitolul 2 Tehnici și plan de gradare pentru grâu:

–           eliminarea factorilor de gradare conținut de gluten umed și indice de deformare și trecerea lor la determinări suplimentare;

–           introducerea ca factor de gradare a conținutului de proteină cu valori diferențiate la gradul 1 (12% min.) și gradul 2 (11% min). La gradul 3 nu se normează.

Restul manualului de gradare nu a suferit modificări. Ordinul a intrat în vigoare în data publicării în Monitorul Oficial.