Componență

I. Instituţii publice:

a) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)

b) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA)

Asociaţia de Standardizare din România (ASRO)

II. Asociaţii profesionale:

Producători agricoli:

i) Asociaţia Fermierilor din România (AFR)

ii) Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR)

iii) Uniunea Naţională a Producătorilor din România (UNPAR)

Depozitari:

i) Asociaţia Depozitarilor de Cereale din Romania (ADCER)

Comercianţi:

i) Asociaţia Română a Comercianţilor de Produse Agricole (ARCPA)

Procesatori:

i) Asociaţia Naţională a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România (ANAMOB)

ii) Asociaţia Naţională Patronală a Producătorilor de Furaje Combinate (NUTRICOMB)

iii) Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN)

iv) Patronatul Societăţilor Independente Producătoare de Bere din România (PSIPBR)

v) Organizaţia Patronală a Industriei Uleiului şi Grăsimilor Vegetale (ULPROD)