TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU OREZ

16.1 Clasificare orez

Există o singură clasă de soiuri de orez.

16.2 Grade pentru orez

Cerinţele de gradare pentru orez sunt prezentate în tabelul 16.1. Planul de gradare pentru orez.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planul de gradare pentru orez prezentat în tabelul 15.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice şi sanitare
  2. Corpuri străine.
  3. Boabe cu defecte.
  4. Boabe galben – brune
  5. Boabe roşii.

16.2.1 Caracteristici organoleptice

Se determină folosind ca document de referinţă STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice.

Caracteristicile organoleptice (aspect, culoare, gust, miros) pentru orez se determină în momentul eşantionării.

Orezul trebuie să aibă caracteristici organoleptice specifice produsului nedecorticat sănătos, seminţele trebuie să fie dezvoltate normal, ajunse la maturitate, fără miros străin (de mucegai, încins, substanţe chimice, etc), se admite mirosul de nămol al paleelor: Gustul trebuie să fie caracteristic orezului sănătos.

Înregistrare: Loturile de orez cu caracteristici organoleptice modificate vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

16.2.2 Corpuri străine

Se determină folosind ca document de referinţă STAS 1069-77 Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Se înscrie procentul de corpuri străine în Formularul de gradare.

16.2.3 Boabe cu defecte

Se determină folosind ca document de referinţă STAS 1069-77 Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Se înscrie procentul de boabe cu defecte în Formularul de gradare.

16.2.4 Boabe galben – brune

Se determină folosind ca document de referinţă STAS 1069-77 Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Se înscrie procentul de boabe galben – brune în Formularul de gradare.

16.2.5 Boabe roşii

Boabele roşii sunt definite în SR 2323 Orez brut. Cerințe de calitate.

Se determină folosind ca document de referinţă STAS 1069-77 Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte, conform procedurii de determinare a boabelor suspecte de alterări sau vătămări ascunse la orez.

Înregistrare: Se înscrie procentul de boabe roşii în Formularul de gradare.

16.3. Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Expresia “Orez”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Orez Ro Nr. 1

Grade speciale

Orez infestat – lotul de orez infestat cu insecte vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Orez Ro Nr. 2 infestat.

Orez cu umiditate mare – lotul de orez în care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare STAS 2323-94

Exemplu: Orez Ro Nr. 1, umiditate mare.

16. 4. Determinări suplimentare

Laboratorul silozului sau un laborator neutru pot să realizeze următoarea determinare:

  • Conţinut de proteină – folosind ca document de referinţăreferinţă SR EN ISO 20483.

Această determinare se va efectua la cerere şi nu va afecta gradul alocat lotului respectiv.

Tabel 15.1. Planul de gradare pentru orez
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice şi sanitare Specifice produsului sănătos
2. Corpuri străine , % max. 1,0 2,0
3. Boabe cu defecte, % max 4,0 6,0
4. Boabe galben – brune, % max. 5,0
5. Boabe roşii, % max. 2,0 8,0
 
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite folosind ca document de referinţă SR 2323 Orez brut. Cerințe de calitate.
 Pentru a accesa  varianta completă click aici.