TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU ŞOFRĂNEL

14.1          Clasificare şofrănel

Există o singură clasă de soiuri de şofrănel.

14.2          Grade pentru şofrănel

Cerinţele de gradare pentru şofrănel sunt prezentate în tabelul 14.1. Planul de gradare pentru şofrănel.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planul de gradare pentru şofrănel prezentat în tabelul 14.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice şi sanitare
  2. Impurităţi.

14.2.1. Caracteristici organoleptice

Se determină folosind ca document de referinţă STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice.

Caracteristicile organoleptice (aspect, culoare, gust, miros) pentru şofrănel se determină în momentul eşantionării.

Şofrănelul trebuie să aibă caracteristici organoleptice specifice produsului sănătos, seminţele trebuie să fie dezvoltate normal, ajunse la maturitate, fără miros străin (de mucegai, încins, rânced, substanţe chimice,etc).

Înregistrare: Loturile de şofrănel cu caracteristici organoleptice modificate vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

14.2.2. Impurităţi

Se determină ca document de referinţă SR EN ISO 658 Determinarea conţinutului de impurităţi pentru seminţe oleaginoase.

Înregistrare: Se cântăresc fracţiunile de impurităţi, se raportează procentual la masa eşantionului de analiză şi se consemnează în Formularul de gradare.

14.3.        Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Cuvântul “Şofrănel”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Şofrănel Ro Nr. 1

Grade speciale

Şofrănel infestat – lotul de şofrănel infestat cu insecte vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Şofrănel Ro Nr. 2 infestat.

Şofrănel cu umiditate mare – lotul de şofrănel în care se constată umiditate mai mare de 9%.

Exemplu: Şofrănel Ro Nr. 1, umiditate mare.

Întrucât nu există în acest moment nici un act normativ în vigoare care să impună umiditate maxim admisă la produsul şofrănel, în cadrul C.N.G.S.C. s-a stabilit ca umiditatea de referinţă să fie de 9%, ţinându-se cont de faptul că şofrănelul se încadrează, ca şi floarea-soarelui, în grupa seminţelor oleaginoase, ambele produse agricole pentru consum fiind considerate acelaşi „Tip de seminţe” în Tabelul 1 din SR EN ISO 664.

14.4.        Determinări suplimentare

Laboratorul silozului sau un laborator neutru pot să realizeze următoarele determinări:

  • Conţinut de ulei – folosind ca document de referinţăSR EN ISO 659,
  • Aciditate ulei – folosind ca document de referinţăSR ISO 729

Aceste determinări se vor efectua la cerere şi nu vor afecta gradele alocate produsului respectiv.

Tabel 14.1. Planul de gradare pentru şofrănel
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice şi sanitare Specifice produsului sănătos
2. Impurităţi totale, % max., din care: 2,0 6,0
Pietre şi părţi metalice care nu trec prin sita de 1 mm, % max 0,2 0,2
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite folosind ca document de referinţă SR 13514 Seminţe de floarea soarelui. Specificaţii, neexistând un standard în vigoare pentru şofrănel şi SR EN ISO 658 Determinarea impurităţilor pentru seminţe oleaginoase.
 Pentru a accesa  varianta completă click aici.