TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU SOIA

12.1. Clasificare soia

Există o singură clasă de soiuri de soia.

12.2. Grade pentru soia

Cerinţele de gradare pentru soia sunt prezentate în tabelul 12.1. Planul de gradare pentru soia.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planul de gradare pentru soia prezentat în tabelul 12.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice şi sanitare
  2. Impurităţi
  3. Seminţe cu defecte

12.2.1. Caracteristici organoleptice şi sanitare

Se determină conform SR 3319 Seminţe de soia. Specificaţii.

Caracteristicile organoleptice (aspect, gust,miros) pentru soia se determină în momentul eşantionării. Seminţele de soia trebuie să fie întregi şi sănătoase, ajunse la maturitate, fără miros şi gust străin care să indice o schimbare în masa de produs (mucegaiuri, putrezire, încingere, ardere, etc.) sau orice alt tip de miros.

Înregistrare: Loturile de soia cu caracteristici organoleptice modificate vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

12.2.2. Impurităţi

Se determină folosind ca documente de referinţă SR 3319 Seminţe de soia. Specificaţii şi SR EN ISO 658 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de impurităţi.

Înregistrare: Se cântăresc fracţiunile de impurităţi, se raportează procentual la masa eşantionului de analiză şi se consemnează rezultatul în Formularul de gradare.

12.2.3. Seminţe cu defecte

Se determină folosind ca documente de referinţă SR 3319 Seminţe de soia. Specificaţii, SR EN ISO 658 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de impurităţi şi SR 7522 Seminţe pentru consum. Defecte. Terminologie.

Înregistrare: Se cântăresc fracţiunile de seminţe cu defecte, se raportează procentual la masa eşantionului de analiză şi se consemnează rezultatul în Formularul de gradare.

12.3. Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Cuvântul “Soia”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Soia Ro Nr. 2

Grade speciale

Soia infestată – lotul de soia in care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Soia Ro Nr. 2 infestată.

Soia cu umiditate mare – lotul de soia în care se constată depăşirea umiditătii fată de standardul in vigoare.

Exemplu: Soia Ro Nr. 2 umiditate mare.

12.4. Determinări suplimentare

Laboratorul silozului sau un laborator neutru pot efectua la cerere următoarea determinare:

• Conţinut de proteină – folosind ca document de referință SR EN ISO 20483 şi/sau SR EN ISO 5983, Partea 1 şi 2.

Aceasta determinare se efectuează la cerere şi nu influenţează gradele alocate produsului respectiv.

Tabel 12.1. Planul de gradare pentru soia
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice şi sanitare Specifice produsului sănătos
2. Impurităţi, % max., din care: 3,0 5,0
Corpuri inerte minerale care rămân pe sita cu ochiuri rotunde cu diametrul de 1 mm, % max. 0,5 1,0
3. Seminţe cu defecte, % max., din care: 5,0 10,0
Seminţe mucegăite, alterate parţial sau total, % max. 0,5 1,0
Seminţe de soia arse – încinse, % max. 1,0 2,0
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite conform SR 3319 Seminţe de soia.
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.