Raportari pe an agricol si produse 2013-2014

 

Produse pe 2013-2014 Produse pe 2013-2014
Receptie Returnare
Produs t Produs t
Fasole boabe 176,92 Fasole boabe 24,62
Floarea soarelui 1.044.424,21 Floarea soarelui 538.420,92
Grau 1.467.216,17 Grau 1.086.250,12
Grau durum 290,72 Grau durum 206,84
In 195,46 Mazare boabe 1.206,27
Mazare boabe 1.879,79 Orez 4.561,94
Orez 3.930,56 Orz pentru hrana animalelor 252.618,29
Orz pentru hrana animalelor 300.901,28 Orz pentru malt 37.111,80
Orz pentru malt 40.338,91 Ovaz 121,12
Ovaz 302,08 Porumb 1.081.057,22
Porumb 1.219.888,14 Rapita 199.663,39
Rapita 517.493,94 Secara 346,47
Secara 411,40 Soia 10.932,23
Sofranel 30,86
Soia 137.285,06