PLANURI DE GRADARE SECARĂ

4.1 Clasificare secară

Există o singură clasă de soiuri de secară.

4.2 Grade pentru secară

Cerinţele de gradare pentru secară sunt redate în tabelul 4.1., Planul de gradare pentru secară.

Factori de gradare

Gradele sunt acordate în conformitate cu planul de gradare pentru secară prezentat în tabelul 4.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice și sanitare
  2. Masa hectolitrică
  3. Impurități

4.2.1 Caracteristici organoleptice

Se determină folosind ca document de referință SR 984 Secară (Secale cereale L.). Specificații și STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice.

Înregistrare: Loturile de secară cu caracteristici organoleptice modificate, vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

4.2.2 Masa hectolitrică

Se determină folosind ca document de referinţă SR ISO 7971-3 Cereale. Determinarea densităţii în vrac, denumită „masă per hectolitru”. Partea 3: Metoda practică.

Înregistrare: Rezultatele se trec în Formularul de gradare.

4.2.3 Impurități

Se determină folosind ca document de referinţă SR EN 15587 Cereale şi produse cerealiere. Determinarea conţinutului de impurităţi în grâu (Triticum aestivum L.), grâu durum (Triticum durum Desf.), secară (Secale cereale L.) şi orz furajer (Hordeum vulgare L.).

Înregistrare: Procentele de subcategorii de impurităţi se consemnează în Formularul de gradare.

4.3 Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Cuvântul “Secară”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Secară Ro Nr. 1.

Grade speciale

Secară infestatălotul de secară în care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Secară Ro Nr. 2, infestată.

Secară cu umiditate mare – lotul de secară în care se constată depăşireaumidităţii faţă de standardul în vigoare.

Exemplu: Secară Ro Nr. 1, umiditate mare

4.4 Determinări suplimentare

Pentru stabilirea calităţii secarei în vederea destinaţiei sale finale, se va determina următorul indice de calitate, fie de către laboratorul silozului, fie de un laborator neutru:

  • Indice de cădere (Falling number) – folosind ca document de referință SR ISO 3093;

Această determinare se va efectua la cerere şi nu va afecta gradul alocat lotului respectiv.

Tabel 4.1. Planul de gradare pentru secară

Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice și sanitare Specifice produsului sănătos
2. Masa hectolitrică, kg/hl min. 72 70
3. Impurități, % max., din care: 10,0 12,0
3.1 Boabe sparte, % max. 3,0 5,0
3.2 Boabe cu defecte, % max., din care: 3,0 5,0
3.2.1 Boabe șiștave, % max.
3.2.2 Alte cereale, % max. 3,0 5,0
3.2.3 Atacate de dăunători, % max.
3.2.4 Boabe cu tegumentul de culoare modificată (arse), % max. 1,0 1,5
3.3 Boabe încolțite, % max. 2,0 4,0
3.4 Impurități diverse, % max., din care: 2,0 3,0
3.4.1 Semințele altor plante de cultură, cu excepția altor cereale și semințe de buruieni, % max., din care:
3.4.1.1 Semințe toxice, % max. 0,1 0,1
3.4.2 Boabe alterate, inclusiv arse-încinse și atacate de Fusarium, % max. 1,0 2,0
3.4.3 Corpuri străine, % max.
3.4.4 Cornul secarei, % max. 0,05 0,05
3.4.5 Boabe cu mălură, % max. 0,1 0,1
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite conform SR 984 Secară (Secale cereale L.).
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.