TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU RAPIŢĂ

13.1. Clasificare rapiţă

Există o singură clasă de soiuri de rapiţă.

13.2. Grade pentru rapiţă

Cerinţele de gradare pentru rapiţă sunt prezentate în tabelul 13.1. Planul de gradare pentru rapiţă.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planul de gradare pentru rapiţă prezentat în tabelul 13.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice şi sanitare
  2. Impurităţi
  3. Seminţe cu defecte.

13.2.1. Caracteristici organoleptice şi sanitare

Se determină conform SR 2998 Seminţe de rapiţă. Specificaţii.

Caracteristicile organoleptice (aspect, gust, miros) pentru seminţele de rapiţă se determină în momentul eşantionării. Seminţele de rapiţă trebuie să aibă caracteristici organoleptice specifice produsului sănătos, fără miros de încins, rânced, mucegai sau alte mirosuri străine.

Înregistrare: Loturile de rapiţă cu caracteristici organoleptice modificate vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

13.2.2. Impurităţi

Se determină conform SR 2998 Seminţe de rapiţă. Specificaţiişi SR EN ISO 658 Seminţe oleaginoase. Determinarea continutului de impurităţi.

Înregistrare: Se cântăresc fracţiunile de impurităţi, se raportează procentual la masa eşantionul de analiză se înscrie rezultatul în Formularul de gradare.

13.2.3 Seminţe cu defecte

Se determină folosind ca documente de referinţă SR 2998 Seminţe de rapiţă. Specificaţii, SR EN ISO 658 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de impurităţi şi SR 7522 Seminţe pentru consum. Defecte. Terminologie.

Înregistrare: Se cântăresc fracţiunile de seminţe cu defecte, se raportează procentual la masa eşantionului de analiză şi se consemnează rezultatul în Formularul de gradare.

13.3. Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

1. Cuvântul “Rapiţă”

2. Abrevierea “Ro”

  1. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  2. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Rapiţă Ro Nr. 2

Grade speciale

Rapiţă infestată – lotul de rapiţă în care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Rapiţă Ro Nr. 2 infestată.

Rapiţă cu umiditatea mare – lotul de rapiţă la care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare.

Exemplu: Rapiţă Ro Nr. 2, umiditate mare.

13.4. Determinări suplimentare

Laboratorul silozului sau un laborator neutru pot efectua la cerere următoarele determinări:

  • Conţinut de ulei – folosind ca document de referință SR EN ISO 659
  • Aciditatea liberă a uleiului – folosind ca document de referință SR ISO 729.

Aceste determinări se efectuează la cerere şi nu influenţează gradele alocate produsul respectiv.

Tabel 13.1. Planul de gradare pentru rapiţă
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice şi sanitare Specifice produsului sănătos
2. Impurităţi, % max. 2,0 4,0
3. Seminţe cu defecte, % max. 2,0 5,0
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite conform SR 2298 Seminţe de rapiţă.
 Pentru a accesa  varianta completa click aici.