TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU OVĂZ

6.1 Clasificare ovăz

Există o singură clasă de soiuri de ovăz.

6.2 Grade pentru ovăz

Cerinţele de gradare pentru ovăz sunt redate în tabelul 6.1., Planul de gradare pentru ovăz.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planul de gradare pentru ovăz prezentat în tabelul 6.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice
  2. Masa hectolitrică
  3. Corpuri străine
  4. Boabe sănătoase de grâu, secară, orz, porumb şi mazăre.

6.2.1 Caracteristici organoleptice

Se determină conform STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice.

Caracteristicile organoleptice (aspect, gust, miros) ale ovăzului se determină in momentul eşantionării. Ovăzul trebuie să aibă caracteristici organoleptice specifice produsului sănătos, fără influenţe străine care îl fac impropriu comercializării.

Înregistrare: Loturile de ovăz cu caracteristici organoleptice modificate, vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

6.2.2 Masa hectolitrică

Se determină conform SR ISO 7971-3 Cereale. Determinarea densităţii în vrac, denumită „masă per hectolitru”. Partea 3: Metoda practică.

Înregistrare: Rezultatele se trec în Formularul de gradare.

6.2.3 Corpuri străine

Se determină conform STAS 1069-77 Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Se înscriu procentele categoriilor de corpuri străine în Formularul de gradare.

6.2.4 Boabe sănătoase de grâu, secară, orz, porumb şi mazăre

Se determină conform STAS 1069-77 Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Procentul de boabe sănătoase de grâu, secară, orz, porumb şi mazăre (fără o separare pe categorii) se consemnează în Formularul de gradare.

6.3 Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Cuvântul “Ovăz”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Ovăz Ro Nr. 1.

Grade speciale

Ovăz infestat – lotul de ovăz în care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Ovăz Ro Nr. 2, infestat.

Ovăz cu umiditate mare – lotul de ovăz în care se constată depăşirea umidităţii comparativ cu standardul în vigoare.

Exemplu: Ovăz Ro Nr. 2, umiditate mare.

Tabel 6.1. Planul de gradare pentru ovăz
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice Specifice produsului sãnãtos
2. Masa hectolitricã, kg/hl min. 45,0 42,0
3. Corpuri strãine, % max., din care: 5,0 7,0
a)      Corpuri negre, % max., din care: 3,0 3,0
neghinã, % max. 0,5 0,5
alte corpuri vãtãmãtoare, % max. 0,2 0,2
b)      Corpuri albe, % max. Rest pânã la 5,0% Rest pânã la 7,0%
4. Boabe sănătoase de grâu, secară, orz, porumb şi mazăre, % max. 5,0 7,0
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite conform STAS 983-60 Ovăz pentru hrana animalelor.
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.