TEHNICI DE GRADARE PENTRU ORZ, CLASIFICARE, PLANURI DE GRADARE

5.1 Clasificare orz

Orzul cuprinde două tipuri:

 • Orz pentru malţ
 • Orz furajer.

„Tipul” indică o diferenţiere în funcţie de utilizarea finală a orzului.

5.2 Grade pentru orz

Cerinţele de gradare pentru fiecare tip de orz sunt prezentate în tabelele 5.1 şi 5.2.

Orzul obţinut din soiuri acceptate pentru malţ este gradat conform Planului de gradare pentru Orzul pentru malţ (tabelul 5.1.), care cuprinde trei grade numerice.

Nu există noţiunea de „fără grad” la orzul pentru malţ.

Orzul obţinut din soiuri pentru malţ care nu se încadrează în niciun grad este gradat conform Planului de gradare pentru Orzul furajer (tabelul 5.2.).

Factori de gradare

Gradele sunt alocate conform cerinţelor de gradare stabilite în planurile de gradare pentru orz pentru malţ şi orz pentru hrana animalelor, prezentate în tabelele 5.1. şi 5.2.

Factorii de gradare pentru orzul pentru malț sunt:

 1. Caracteristici organoleptice
 2. Masa hectolitrică
 3. Corpuri străine
 4. Boabe de orz mai mari de 2,5 mm

Factorii de gradare pentru orzul furajer sunt:

 1. Caracteristici organoleptice și sanitare
 2. Masa hectolitrică
 3. Impurități

5.2.1 Caracteristici organoleptice

Se determină folosind ca document de referinţă STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice, SR 13477 Orz pentru malț și SR 982 Orz furajer (Hordeum vulgare L.). Specificații.

Înregistrare: Loturile de orz cu caracteristici organoleptice modificate, vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

5.2.2 Masa hectolitrică

Se determină folosind ca document de referinţă SR ISO 7971-3 Cereale. Determinarea densităţii în vrac, denumită „masă per hectolitru”. Partea 3: Metoda practică.

Înregistrare: Rezultatele se trec în Formularul de gradare.

5.2.3 Corpuri străine – la orzul pentru malț

Se determină folosind ca document de referinţă STAS 1069-77 Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

În cazul orzului pentru malţ se consideră corpuri străine următoarele:

–          tot ce trece la cernere prin ciurul de 1,5R

–          corpuri inerte minerale (praf, pământ, nisip, pietriş etc.)

–          corpuri inerte organice (paie, frunze, larve, ariste etc.)

–          seminţele altor plante de cultură

–          seminţe de buruieni

–          seminţe atacate, încolţite, mucegăite, putrezite;

–          spărturi mai mici decât jumătatea seminţei şi seminţele la care lipseşte embrionul;

–          seminţe golaşe, la care lipseşte mai mult de un sfert din învelişul seminţei, în zona embrionului.

Înregistrare: Se înscrie procentul de corpuri străine în Formularul de gradare.

5.2.4 Impurități – la orzul furajer

Se determină folosind ca document de referinţă SR EN 15587 Cereale şi produse cerealiere. Determinarea conţinutului de impurităţi în grâu (Triticum aestivum L.), grâu durum (Triticum durum Desf.), secară (Secale cereale L.) şi orz furajer (Hordeum vulgare L.).

Înregistrare: Procentele de subcategorii de impurităţi se consemnează în Formularul de gradare.

5.2.5 Boabe mai mari de 2,5 mm – la orzul pentru malţ

Se determină folosind ca document de referinţă SR 13477 Orz pentru malţ.

Înregistrare: Procentul de boabe mai mari de 2,5 mm se consemnează în Formularul de gradare.

5.3 Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

 1. Cuvântul “Orz”
 2. Tipul
 3. Abrevierea “Ro”
 4. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
 5. Gradul special, dacă este cazul.

Exemple:

Orz pentru malţ Ro Nr. 1

Orz pentru malţ Ro. Nr. 2

Orz furajer Ro Nr. 1

Orz furajer Ro Nr. 2

Orz furajer Ro Fără grad.

Grade speciale

Orz pentru malţ infestat – lotul de orz pentru malț în care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Orz pentru malţ Ro Nr. 2, infestat.

Orz furajer infestat – lotul de orz furajer în care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Orz furajer Ro Nr. 2, infestat

Orz pentru malţ cu umiditate mare – lotul de orz pentru malț în care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare.

Exemplu: Orz pentru malţRo Nr. 2, umiditate mare

Orz furajer cu umiditate mare – lotul de orz furajer în care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare.

Exemplu: Orz furajer Ro Nr. 2, umiditate mare

5.4 Determinări suplimentare

Pentru determinarea însuşirilor de malţificare ale orzului pentru malţ se vor determina următorii indici de calitate, fie de către laboratorul silozului, fie de un laborator neutru:

 • Conţinut de proteină – folosind ca document de referinţă SR EN ISO 20483,
 • Determinarea energiei germinative folosind ca document de referinţă SR 1634
 • Masa a 1000 de boabe – folosind ca document de referinţă SR ISO 520
 • Viabilitate – folosind ca document de referinţă SR 12511

Aceste determinări se vor efectua la cerere şi nu vor afecta gradele alocate produsului respectiv.

Tabel 5.1. Planul de gradare pentru orz pentru malţ
Factori de gradare Grad 1 Grad 2 Grad 3
1. Caracteristici organoleptice Specifice produsului sãnãtos
2. Masa hectolitricã, kg/hl min. 67,0 65,0 63
3. Corpuri strãine, % max. 3,0 4,0 4
4. Boabe mai mari de 2,5 mm, % min. 85,0 75,0 70

Observaţie: Orzul pentru malţ care nu întruneşte condiţiile de calitate de la gradele 1, 2 şi 3 va fi gradat conform planului de gradare pentru Orz furajer.

Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite folosind ca document de referinţă SR 13477 Orz pentru malţ.

Tabel 5.2. Planul de gradare pentru orz furajer
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice și sanitare Specifice produsului sãnãtos
2. Masa hectolitricã, kg/hl min. 62,0 60,0
3. Impurități, % max., din care: 10,0 12,0
3.1 Boabe sparte, % max. 3,0 5,0
3.2 Boabe cu defecte, % max., din care: 8,0 12,0
3.2.1 Boabe șiștave, % max.
3.2.2 Alte cereale, % max. 3,0 5,0
3.2.3 Atacate de dăunători, % max.
3.2.4 Boabe cu tegumentul de culoare modificată (arse), % max. 1,5 3,0
3.3 Boabe încolțite, % max. 3,0 6,0
3.4 Impurități diverse, % max., din care: 2,0 3,0
3.4.1 Semințele altor plante de cultură, cu excepția altor cereale și semințe de buruieni, % max., din care:
3.4.1.1 Semințe toxice, % max. 0,1 0,1
3.4.2 Boabe alterate, inclusiv arse-încinse și atacate de Fusarium, % max. 1,0 2,0
3.4.3 Corpuri străine, % max.
3.4.4 Cornul secarei, % max. 0,05 0,05
3.4.5 Boabe cu mălură, % max. 0,1 0,1
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite folosind ca document de referinţă SR 982 Orz furajer (Hordeum vulgare L.).
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.