PLANURI DE GRADARE ORZ PENTRU HRANA ANIMALELOR

Factori de gradare Grad 1 Grad 2 Grad 3
1. Caracteristici organoleptice Specifice produsului sănătos
2. Masa hectolitrică, kg/hl min. 62,0 58,0
3. Corpuri străine, % max. 5,0 8,0
a) Corpuri negre, % max., din care:
3,0 5,0
– neghină, % max.
0,5 0,5
– alte corpuri vătămătoare, % max.
0,2 0,2
b) Corpuri albe, % max.
Rest pâna la 5,0 Rest pâna la 8,0

Nota: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite folosind ca document de referinţă STAS 982-60 Orz pentru hrana animalelor.