PLANURI DE GRADARE GRÂU DURUM

3.1 Clasificare grâu durum

Există o singură clasă de soiuri de grâu durum.

3.2 Grade pentru grâu durum

Cerinţele de gradare pentru grâu durum sunt redate în tabelul 3.1., Planul de gradare pentru grâu durum.

Factori de gradare

Gradele sunt acordate în conformitate cu planul de gradare pentru grâu durum prezentat în tabelul 3.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice şi sanitare
  2. Masa hectolitrică
  3. Impurităţi
  4. Boabe parţial sticloase

3.2.1 Caracteristici organoleptice şi sanitare

Se determină conform SR ISO 11051 Grâu durum (Triticum durum Desf.). Specificaţii.

Boabele de grâu durum trebuie să fie sănătoase, curate, fără mirosuri străine sau mirosuri care indică o alterare şi trebuie să fie libere de aditivi şi substanţe toxice.

Caracteristici sanitare – reziduurile pesticidelor şi alţi contaminanţi nu trebuie să depăşească nivelurile maxime prevăzute în legislaţia naţională şi internaţională în vigoare.

Înregistrare: Loturile de grâu durum cu caracteristici organoleptice modificate, vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

3.2.2 Masa hectolitrică

Se determină conform SR ISO 7971-3 Cereale. Determinarea densităţii în vrac, denumită „masă per hectolitru”. Partea 3: Metoda practică.

Înregistrare: Rezultatele se trec în Formularul de gradare.

3.2.3 Impurităţi

Se determină conform SR ISO 11051 Grâu durum (Triticum durum Desf.). Specificaţii – Anexa A. Determinarea conţinutului de impurităţi.

O categorie aparte de impurităţi o constituie boabele încolţite. Acestea sunt seminţele care prezintă tegumentul plesnit în zona embrionului şi colţul ieşit din înveliş, uneori acesta fiind rupt; nu se consideră încolţite seminţele la care zona din dreptul embrionului este proeminentă sau au tegumentul plesnit, dar colţul nu a ieşit; de asemenea nu se consideră încolţite seminţele la care embrionul lipseşte ca urmare a faptului că a fost consumat de dăunători. (Conform SR 7522 Seminţe pentru consum. Terminologia defectelor).

Definiţia seminţelor atacate de Fusarium: Seminţe vătămate, având tegumentul de culoare albă, roz-cenuşie, uneori cu aspect de şiştăvire, la care endospermul este transformat parţial sau total într-o masă de micelii de Fusarium; au aspect cretos şi se sfărâmă. (Conform SR 7522 Seminţe pentru consum. Terminologia defectelor)

Înregistrare: Procentele de subcategorii de impurităţi se consemnează în Formularul de gradare.

3.2.4 Boabe parţial sticloase

Se determină conform SR ISO 11051 Grâu durum (Triticum durum Desf.). Specificaţii – Anexa B. Determinarea procentului de boabe parţial sticloase.

Înregistrare: Procentul de boabe parţial sticloase se consemnează în Formularul de gradare.

3.3 Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Cuvintele “Grâu durum”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Grâu durum Ro Nr. 1.

Grade speciale

Grâu durum, umiditate marelotul de grâu durum în care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare.

Exemplu: Grâu durum Ro Nr. 2, umiditate mare.

Grâu durum, infestat – lotul de grâu durum în care se constată prezenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Grâu durum Ro Nr. 2, infestat.

3.4 Determinări suplimentare

Pentru stabilirea calităţii grâului durum în vederea destinaţiei sale finale, se vor determina următorii indici de calitate, fie de către laboratorul silozului, fie de un laborator neutru:

  • Indice de cădere (Falling number) – folosind ca document de referință SR ISO 3093;
  • Conţinut de proteină – folosind ca document de referință SR EN ISO 20483.

Aceste determinări se vor efectua la cerere şi nu vor afecta gradele alocate lotului respectiv.


Tabel 3.1. Planul de gradare pentru grâu durum

Factori de gradare Grad 1 Grad 2 Grad 3
1. Caracteristici organoleptice şi sanitare Specifice produsului sănătos
2. Masa hectolitrică, kg/hl min. 80,0 77,0 75,0
3. Impurităţi, % max., din care:
–          boabe sparte, % max. 3,01) 5,01) 7,01)
–          boabe şiştave, % max. 2,01) 3,01) 5,01)
–          boabe alterate (mucegăite şi arse sau încinse), % max. 0,51) 0,71) 1,01)
–          boabe atacate de insecte, % max. 1,01) 1,51) 2,01)
–          boabe încolţite, % max. 0,5 1,0 1,0
–          boabe pătate, % max. 2,0 3,0 5,8
–          boabe atacate de Fusarium, % max. 1,0 1,0 1,0
–          alte cereale, % max. 1,01) 2,01) 3,01)
–          corpuri străine, % max., din care: 1,0 1,5 2,0
                             – anorganice, % max. 0,5 1,0 1,5
–          seminţe dăunătoare şi/sau toxice, cu mălură şi Cornul secarei, % max., din care: 0,5 0,5 0,5
                             – Cornul secarei, % max. 0,05 0,05 0,05
4.   Boabe parţial sticloase, % max. 30,0 40,0 50,0
1) Conţinutul maxim de boabe sparte, şiştave, alterate, atacate de insecte şi alte cereale nu trebuie să depăşească 5% din total pentru gradul 1; 10% din total pentru gradul 2; 15 % din total pentru gradul 3.
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite conform SR ISO 11051:1999 Grâu durum (Triticum durum Desf.).
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.