TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU GRÂU

2.1 Clasificare grâu

Există o singură clasă de soiuri de grâu.

2.2 Grade pentru grâu

Cerinţele de gradare pentru grâu sunt redate în tabelul 2.1., Planul de gradare pentru grâu.

Factori de gradare

Gradele sunt acordate în conformitate cu planul de gradare pentru grâu prezentat în tabelul 2.1.

 1. Factorii de gradare sunt:
 2. Caracteristici organoleptice şi sanitare
 3. Masa hectolitrică
 4. Impurităţi
 5. Conținut de proteină

2.2.1 Caracteristici organoleptice şi sanitare

Se determină folosind ca document de referinţă SR 13548 Grâu comun (Triticum aestivum L.). Specificaţii și STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice.

Înregistrare: Loturile de grâu cu caracteristici organoleptice şi sanitare modificate, vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

2.2.2 Masa hectolitrică

Se determină folosind ca document de referinţă SR ISO 7971-3 Cereale. Determinarea densităţii în vrac, denumită „masă per hectolitru”. Partea 3: Metoda practică.

Înregistrare: Rezultatele se trec în Formularul de gradare, exprimându-se cu o zecimală.

2.2.3 Impurităţi

Se determină folosind ca document de referinţă SR EN 15587 Cereale şi produse cerealiere. Determinarea conţinutului de impurităţi în grâu (Triticum aestivum L.), grâu durum (Triticum durum Desf.), secară (Secale cereale L.) şi orz furajer (Hordeum vulgare L.).

Înregistrare: Procentele de subcategorii de impurităţi se consemnează în Formularul de gradare.

2.2.4 Conţinut de proteină

Se determină folosind echipamente de laborator rapide, cu condiția să fie calibrate. În caz de litigiu, determinarea conținutului de proteină se face numai prin metoda de referință descrisă în SR EN ISO 20483 Cereale şi leguminoase. Determinarea conţinutului de azot şi calculul conţinutului de proteină brută – metoda Kjeldhal.

Înregistrare: Rezultatele se trec în Formularul de gradare, exprimându-se cu o zecimală.

2.3 Alocare grade

După efectuarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

 1. Cuvântul “Grâu”
 2. Abrevierea “Ro”
 3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
 4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Grâu Ro Nr. 1

Grade speciale

Grâu infestat – lotul de grâu în care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Grâu Ro Nr. 2, infestat

Grâu cu umiditate mare – lotul de grâu în care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare

Exemplu: Grâu Ro Nr. 1, umiditate mare

2.4 Determinări suplimentare

Pentru determinarea însuşirilor tehnologice ale grâului se vor determina următorii indici de calitate fie de către operatorii de la punctele de recepţie, fie de un laborator independent:

 • Conținut de gluten umed – folosind ca document de referință SR EN ISO 21415
 • Indice de deformare a glutenului
 • Indice de cădere – folosind ca document de referinţăSR EN ISO 3093
 • Proprietăţi alveografice – folosind ca document de referinţă SR EN ISO 27971

Aceste determinări se vor efectua la cerere şi nu vor afecta gradele alocate lotului respectiv.

Indicele de deformare a glutenului de determină folosind următoarea metodă:

 1. Din glutenul umed obţinut conform SR EN ISO 21415, se cântăresc 5 g cu o precizie de 0,1 g.
 2. Se modelează sub forma unei bile şi se aşează pe o plăcuţă de sticlă.
 3. Cu ajutorul unei foi de hârtie milimetrică, plasată sub plăcuţa de sticlă, se măsoară două diametre perpendiculare ale sferei de gluten. Se face media aritmetică a celor două măsurători, iar valoarea rezultată reprezintă diametrul iniţial al bilei de gluten.
 4. Se acoperă plăcuţa cu bila de gluten cu o pâlnie de sticlă căptuşită cu hârtie de filtru şi se introduce în etuvă cu circulaţie naturală a aerului, prevăzută cu termostat, fixat la 30°C, unde se lasă 1 h.
 5. După epuizarea timpului de termostatare se scoate plăcuţa de sticlă cu gluten din etuvă şi se măsoară din nou două diametre perpendiculare. Se face media aritmetică a celor două măsurători, iar valoarea rezultată reprezintă diametrul final al bilei de gluten.
 6. Indicele de deformare se calculează conform formulei:

Indice de deformare (D) = d2 – d1

în care:

d1 – diametrul iniţial al bilei de gluten, mm

d2 – diametrul final al bilei de gluten, mm.

 1. Rezultatul final este dat de media aritmetică a două determinări paralele, dacă diferenţa între ele nu depăşeşte 2 mm.


Tabel 2.1. Planul de gradare pentru grâu

Factori de gradare Grad 1 Grad 2 Grad 3
1. Caracteristici organoleptice şi sanitare Specifice produsului sănătos
2. Masa hectolitrică, kg/hl min. 77,0 75,0 72,0
3. Impurităţi, % max., compuse din: 6,0 10,0 12,0
3.1 Boabe sparte, % max. 3,0 3,0 5,0
3.2 Boabe cu defecte, % max., din care: 3,0 5,0 7,0
3.2.1 Boabe șiștave, % max. 3,0 5,0 *)
3.2.2 Alte cereale, % max. 1,0 2,0 3,0
3.2.3 Atacate de dăunători, % max. 1,0 2,0 *)
3.2.4 Boabe cu tegumentul de culoare modificată (arse), % max. 0,5 0,5 *)
3.3 Boabe încolțite, % max. 0,5 1,0 2,0
3.4 Impurități diverse, % max., din care: 2,0 3,0 3,0
3.4.1 Semințele altor plante de cultură, cu excepția altor cereale și semințe de buruieni, % max., din care:
3.4.1.1 Semințe toxice, % max. 0,1 0,1 0,1
3.4.2 Boabe alterate, inclusiv atacate de Fusarium, % max., din care: 0,5 1,0 1,0
3.4.2.1 Boabe arse-încinse, % max. 0 0,05 0,05
3.4.2.2 Boabe atacate de Fusarium, % max. 0,3 0,5 1,0
3.4.3 Corpuri străine, % max. 1,0 2,0 2,0
3.4.4 Cornul secarei, % max. 0,05 0,05 0,05
3.4.5 Boabe cu mălură, % max. 0 0,1 0,1
4. Conţinut de proteină, % min. 12,0 11,0 *)
*) Nu se normează.

 

Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite folosind ca document de referinţă SR 13548 Grâu comun (Triticum aestivum L.). Specificaţii.
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.