TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU FLOAREA SOARELUI

11.1. Clasificare floarea soarelui

Există o singură clasă de hibrizi de floarea soarelui.

11.2. Grade pentru floarea soarelui

Cerinţele de gradare pentru floarea soarelui sunt prezentate în tabelul 11.1. Planul de gradare pentru floarea soarelui.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planul de gradare pentru floarea soarelui prezentat în tabelul 11.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice şi sanitare
  2. Impurităţi
  3. Seminţe cu defecte.

11.2.1. Caracteristici organoleptice şi sanitare

Se determină folosind ca document de referinţă SR 13514 Seminţe de floarea soarelui. Specificaţii.

Seminţele de floarea soarelui trebuie să fie întregi şi sănătoase, coapte, fără miros şi gust străin care să indice o schimbare în masa de produs (mucegăire, putrezire, încingere, ardere etc) sau orice alt tip de miros (produse farmaceutice, etc).

Inregistrare: Loturile de floarea soarelui cu caracteristici organoleptice modificate vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

11.2.2. Impurităţi

Se determină folosind ca documente de referinţă SR 13514 Seminţe de floarea soarelui. Specificaţii şi SR ISO 658 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de impurităţi.

Înregistrare: Se cântăresc fracţiunile de impurităţi, se raportează procentual la masa eşantionului de analiză şi se consemnează rezultatul în Formularul de gradare.

11.2.3 Seminţe cu defecte

Se determină folosind ca documente de referinţă SR 13514 Seminţe de floarea soarelui. Specificaţii, SR ISO 658 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de impurităţi şi SR 7522 Seminţe pentru consum. Defecte. Terminologie.

Înregistrare: Se cântăresc fractiunile de seminţe cu defecte, se raportează procentual la masa eşantionului de analiză şi se consemnează rezultatul în Formularul de gradare.

11.3. Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Expresia “Floarea soarelui”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Floarea soarelui Ro Nr. 1

Grade speciale

Floarea soarelui infestată – lotul de floarea soarelui infestat cu insecte vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Floarea soarelui Ro Nr. 2 infestat.

Floarea soarelui cu umiditate mare – lotul de floarea soarelui în care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare.

Exemplu: Floarea soarelui Ro Nr. 1, umiditate mare.

11.4. Determinări suplimentare

Laboratorul silozului sau un laborator neutru pot să realizeze următoarele determinări:

  • Conţinut de ulei – folosind ca document de referinţă SR EN ISO 659,
  • Aciditate ulei – folosind ca document de referinţă SR IS0 729.

Aceste determinări se vor efectua la cerere şi nu influenţează gradele alocate produsului respectiv.

Tabel 11.1. Planul de gradare pentru floarea soarelui
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice şi sanitare Specifice produsului sănătos
2. Impurităţi, % max., din care: 2,0 6,0
Pietre şi părţi metalice care nu trec prin sita de 1 mm, % max. 0,2 0,2
3. Seminţe cu defecte, % max., din care: 5,0 10,0
Seminţe râncede, % max. 1,0 2,0
Seminţe mucegăite, putrezite, carbonizate, % max. 0,5 1,0
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite folosind ca document de referinţă SR ISO 13514 Seminţe de floarea soarelui.
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.