Introducere

Manualul de gradare pentru seminţe de consum are rolul de a servi drept instrument de lucru pentru gradatori.

Acesta este realizat pe baza clasificărilor şi gradelor stabilite de Sistemul Naţional de Gradare a Seminţelor de Consum din România.

Manualul de gradare pentru seminţe de consum cuprinde informaţii şi metode de lucru pe care trebuie să le aplice gradatorii.

Gradarea (clasificarea) seminţelor de consum (cereale, leguminoase şi oleaginoase)

Este operaţia de identificare şi separare a loturilor de cereale, leguminoase şi oleaginoase după aspect şi starea lor fizică sau luând în considerare una din caracteristicile specifice ale acestora (chimică, tehnologică) (SR ISO 5527:2002 Cereale. Terminologie).

Grade pentru seminţe de consum

Gradele împart seminţele de consum pe grupe, fiecare grup sau grad întrunind anumite condiţii de calitate. Ca urmare seminţele de consum cuprinse într-un grad sunt similare, dar nu, în mod necesar, identice.

Până recent, în România nu a existat un sistem de gradare a cerealelor şi a celorlalte produse enumerate mai sus. Noul sistem oferă posibilitatea stabilirii calităţii reale a seminţelor de consum depozitate.

Avantajele folosirii sistemului de gradare a seminţelor de consum

Sistemul de gradare este un element fundamental al unui ansamblu complex de relaţii inter-instituţionale, care permite funcţionarea pieţii în avantajul celor mai productivi şi eficienţi operatori din sistem (manageri de ferme, silozuri, procesatori, comercianţi, instituţii bancare, institute de cercetare şi departamente guvernamentale etc.).

Sistemul Naţional de Gradare a Seminţelor de Consum din România este rezultatul reunirii eforturilor Guvernului Român şi a sectorului privat în avantajul ambelor părţi.

Avantajele clasificării pe grade a seminţelor de consum

Aplicarea sistemului de gradare este o garanţie a faptului că producătorii vor primi un preţ corect pentru produsul lor, în funcţie de calitatea acestuia. În felul acesta vor fi încurajaţi producătorii, atât pentru randament cât şi pentru calitate.

Aplicarea sistemului de gradare permite asigurarea unei calităţi constante a seminţelor de consum depozitate, încurajând tranzacţiile comerciale interne şi internaţionale.

Sistemul de gradare va permite managerilor de silozuri şi transportatorilor să organizeze mai eficient sistemul de depozitare pentru seminţe de consum.

Sistemul de gradare îmbunătăţeşte raportul dintre costul de producţie/vânzare şi preţul seminţelor de consum. Sistemul de gradare grupează seminţele de consum pe anumite nivele de calitate, ceea ce reduce costurile tranzacţiilor privind comercializarea acestora.

Sistemul de gradare permite protejarea calităţii şi valorii produselor de foarte bună calitate. Neaplicarea operaţiunii de gradare face ca amestecarea unei cantităţi mici de produs de calitate inferioară cu un lot de acelaşi produs, dar de calitate superioară, să poată deprecia calitatea finală a amestecului.

Sistemul de gradare permite îmbunătăţirea rezultatelor cercetării dedicate ameliorării soiurilor.

Rolul gradatorilor

Gradarea corectă la punctele de recepţie a seminţelor de consum este cel mai important element al sistemului de gradare. Rolurile principale şi responsabilităţile gradatorilor sunt:

 • aplicarea fără părtinire a planurilor oficiale de gradare, cuprinse în Manualul de gradare;
 • aplicarea corectă a tehnicilor de eşantionare şi a metodelor de analiză conform standardelor în vigoare;
 • atingerea celui mai mare nivel posibil de competenţă printr-o perfecţionare continuă.

Structura manualului de gradare pentru seminţe de consum

Manualul de gradare pentru seminţe de consum cuprinde următoarele capitole:

 • Introducere
 • Capitolul 1. Tehnici de eşantionare
 • Capitolul 2. Tehnici şi plan de gradare pentru grâu, ilustraţii
 • Capitolul 3. Tehnici şi plan de gradare pentru grâu durum, ilustraţii
 • Capitolul 4. Tehnici şi plan de gradare pentru secară, ilustraţii
 • Capitolul 5. Tehnici de gradare pentru orz, clasificare, planuri de gradare, ilustraţii
 • Capitolul 6. Tehnici şi plan de gradare pentru ovăz, ilustraţii
 • Capitolul 7. Tehnici şi plan de gradare pentru porumb, ilustraţii
 • Capitolul 8. Tehnici şi plan de gradare pentru seminţe de in, ilustraţii
 • Capitolul 9. Tehnici şi plan de gradare pentru fasole boabe, ilustraţii
 • Capitolul 10. Tehnici şi planuri de gradare pentru mazăre boabe, ilustraţii
 • Capitolul 11. Tehnici şi plan de gradare pentru floarea soarelui, ilustraţii
 • Capitolul 12. Tehnici şi plan de gradare pentru soia, ilustraţii
 • Capitolul 13. Tehnici şi plan de gradare pentru seminţe de rapiţă, ilustraţii
 • Capitolul 14. Tehnici şi plan de gradare pentru şofrănel
 • Capitolul 15. Tehnici şi plan de gradare pentru seminţe de muştar
 • Capitolul 16. Tehnici şi plan de gradare pentru orez
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.