Comisia Nationala de Gradare a Semintelor de Consum a fost înfiintata prin art. 18 alin (2) din OUG 141 / 2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificarile ulterioare.

CNGSC este persoana juridica româna, cu personalitate juridica, neguvernamentala si fara scop lucrativ, de interes general si de utilitate publica, cu conducere si finantare proprii.

CNGSC conduce si gestioneaza Sistemul National de Gradare a Semintelor de Consum, instituit prin HG 1336 / 2002, asigurând aplicarea acestuia în conditiile prevazute de legislatia în vigoare, în vederea stimularii productiei de seminte de consum de calitate corespunzatoare, printr-un mecanism eficient, cu costuri reduse, care sa identifice caracteristicile relevante si valoroase ale acestora la punctele de receptie.

 

GRADAREA?

In cateva cuvinte…

Ce este?

Activitatea de gradare a semintelor de consum se efectueaza în mod obligatoriu la toate punctele de receptie, cu respectarea Manualului de gradare a semintelor de consum, începând cu data de 1 iunie 2003.

Ce sunt gradatorii?

Gradarea semintelor de consum se efectueaza de catre gradatori, autorizati prin acordarea unei licente de gradator. Evaluarea si autorizarea gradatorilor se fac de catre CNGSC, în urma absolvirii cursurilor, pe baza de examen de aptitudini.

Liste gradatori

Lista cu gradatori autorizati se aproba prin Ordin MADR si se publica în MO.

Functii

Gradatorii pot avea si calitatea de angajati ai societatilor comerciale care se ocupa cu activitatea de depozitare, comercializare sau procesare a semintelor de consum.