Documente – Raportare

Raportarea lunara se face conform Ordinului 383 / 2003 [MO 415/13.VI.2003] al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru aprobarea cuantumului sumei fixe/tona de seminte de consum receptionate si a Formularului-tip de raportare lunara a cantitatilor de seminte de consum receptionate.

Cuantumul sumei fixe / tona de seminte de consum receptionate, ce urmeaza a fi virata lunar de depozitari, din tariful de gradare, catre Comisia Nationala de Gradare a Semintelor de Consum, este de 0,1 lei/tona.

Formulare tip de raportare lunara catre CNGSC a cantitatilor de seminte de consum receptionate.

Explicatii formulare de raportare.