Terminologie

Activitatea profesională de identificare şi separare pe criterii de calitate a loturilor de seminţe de consum, pentru încadrarea acestora în unul dintre gradele prevăzute de Manualul de gradare a seminţelor de consum;

Seminţe de cereale, oleaginoase şi leguminoase, destinate consumului uman şi animal, industrializării şi comercializării;

Document tehnic pe baza căruia se face gradarea, care include planurile de gradare a seminţelor de consum şi procedurile de determinare a valorilor calitative în vederea gradării;

Activitatea profesională de identificare şi separare pe criterii de calitate a loturilor de seminţe de consum, pentru încadrarea acestora în unul dintre gradele prevăzute de Manualul de gradare a seminţelor de consum;

Caracteristicile specifice ale fiecărui produs din grupa seminţelor de consum, în funcţie de care se face gradarea fiecărui lot de produs în unul dintre gradele cuprinse în planurile de gradare

Persoană fizică autorizată în baza unei licenţe de gradator să efectueze gradarea seminţelor de consum

Domeniile de activitate componente ale pieţei seminţelor de consum: producţie, depozitare, procesare, comercializare

Locul în care o persoană fizică sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o cantitate de seminţe de consum, o predă în vederea depozitării