Raportari pe an agricol si produse 2013

Produse pe 2013 Produse pe 2013
Receptie Returnare
Produs t Produs t
Fasole boabe 176,92 Fasole boabe 69,64
Floarea soarelui 1.084.110,20 Floarea soarelui 569.943,09
Grau 1.424.141,38 Grau 1.141.521,52
Grau durum 162,10 Grau durum 308,58
In 210,66 Mazare boabe 1.222,03
Mazare boabe 1.963,09 Orez 4.753,04
Orez 3.930,56 Orz pentru hrana animalelor 246.708,78
Orz pentru hrana animalelor 300.401,36 Orz pentru malt 23.696,89
Orz pentru malt 40.297,41 Ovaz 238,10
Ovaz 294,12 Porumb 1.084.807,44
Porumb 1.191.463,95 Rapita 190.329,84
Rapita 508.001,11 Secara 349,36
Secara 411,40 Soia 13.975,94
Sofranel 30,86
Soia 135.439,52