TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU IN

8.1 Clasificare seminţe de in

Există o singură clasă de seminţe de in.

8.2 Grade pentru seminţe de in

Cerinţele de gradare pentru seminţele de in sunt redate în tabelul 8.1., Planul de gradare pentru seminţe de in.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planul de gradare pentru seminţe de in prezentat în tabelul 8.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice
  2. Corpuri străine totale
  3. Seminţe cu defecte.

8.2.1 Caracteristici organoleptice

Se determină conform STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice.

Caracteristicile organoleptice (aspect, gust, miros) ale seminţelor de in se determină în momentul eşantionării. Seminţele de in trebuie să aibă caracteristici organoleptice specifice produsului sănătos, fără influenţe străine care le fac improprii comercializării.

Înregistrare: Loturile de seminţe de in cu caracteristici organoleptice modificate, vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

8.2.2 Corpuri străine totale

Se determină conform STAS 1069-77 Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Se adună toate valorile obţinute şi se consemnează în Formularul de gradare ca „Total corpuri străine”.

8.2.3 Seminţe cu defecte

Se determină conform STAS 1069-77 Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Se cântăresc toate fracţiunile de seminţe cu defecte şi se raportează procentual la masa eşantionului supus analizei iar rezultatul se consemnează în Formularul de gradare.

8.3 Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Cuvântul “In”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: In Ro Nr. 1.

Grade speciale

In infestat – lotul de in în care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: In Ro Nr. 2, infestat.

In cu umiditate mare lotul de in în care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare

Exemplu: In Ro Nr. 1, umiditate mare.

8.4 Determinări suplimentare

Laboratorul silozului sau un laborator neutru pot efectua la cerere următoarea determinare:

  • Conţinutul de ulei – folosind ca document de referinţă SR EN ISO 659.

Această determinare se efectuează la cerere şi nu influenţează gradul alocat lotului respectiv de seminţe de in.

Tabel 8.1. Planul de gradare pentru seminţe de in

Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice Specifice produsului sănătos
2. Corpuri străine, % max., din care: 6,0 8,0
     – seminţe de alte plante oleaginoase cultivate sau spontane, % max. 4,0 6,0
3. Seminţe cu defecte (mucegăite şi strivite), % max. 10,0 15,0

 

Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite conform STAS 196-67 Seminţe de in pentru scopuri industriale.
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.