TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU SEMINŢE DE MUŞTAR

15.1 Clasificare seminţe de muştar

Există o singură clasă de soiuri de seminţe de muştar.

15.2 Grade pentru seminţe de muştar

Cerinţele de gradare pentru seminţele de muştar sunt prezentate în tabelul 15.1. Planul de gradare pentru seminţe de muştar.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planul de gradare pentru seminţe de muştar prezentat în tabelul 15.1.

Factorii de gradare sunt:

  1. Caracteristici organoleptice
  2. Corpuri străine.

15.2.1 Caracteristici organoleptice

Se determină folosind ca document de referinţă STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice.

Caracteristicile organoleptice (aspect, gust, miros) pentru seminţele de muştar se determină în momentul eşantionării. Seminţele de muştar trebuie să aibă caracteristici organoleptice specifice produsului sănătos.

Înregistrare: Loturile de seminţe de muştar cu caracteristici organoleptice modificate vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

15.2.2 Corpuri străine

Se determină conform STAS 1069-77 Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Procentul de corpuri străine din eşantionul de analiză se înscrie în Formularul de gradare.

15.3 Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

  1. Cuvântul “Muştar”
  2. Abrevierea “Ro”
  3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
  4. Gradul special, dacă este cazul.

Exemplu: Muştar Ro Nr. 1

Grade speciale

Seminţe de muştar infestat – lotul de seminţe de muştar infestat cu insecte vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Muştar Ro Nr. 2 infestat.

Seminţe de muştar cu umiditate mare – lotul de seminţe de muştar în care se constată umiditate mai mare de 9%.

Exemplu: Muştar Ro Nr. 1, umiditate mare.

15.4 Determinări suplimentare

Laboratorul silozului sau un laborator neutru pot efectua la cerere următoarele determinări:

Determinarea glucosidului (sinalbinei) – dfolosind ca document de referinţă STAS 7879-67

Determinarea izotiocianatului de alil (uleiului volatil) – folosind ca document de referinţă STAS 7879-67.

Aceste determinări se efectuează la cerere şi nu influenţează gradele alocate produsului respectiv.

Tabel 15.1. Planul de gradare pentru seminţe de muştar
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice Specifice produsului sănătos
2. Corpuri străine, % max. 2,0 6,0
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite folosind ca document de referinţă STAS 7879-67 Seminţe de muştar pentru export.
 Pentru a accesa  varianta completă click aici.