TEHNICI ŞI PLAN DE GRADARE PENTRU MAZĂRE BOABE

10.1 Clasificare mazăre boabe

Există două clase de mazăre boabe:

 • Mazăre verde
 • Mazăre galbenă.

Fiecare clasă de mazăre cuprinde următoarele tipuri:

 • Mazăre verde: cu coaja netedă sau zbârcită
 • Mazăre galbenă: cu bob mare sau mic.

10.2 Grade pentru mazărea boabe

Cerinţele de gradare pentru mazăre boabe sunt redate în tabelele 10.1. Planul de gradare pentru mazăre verde şi 10.2., Planul de gradare pentru mazăre galbenă.

Factori de gradare

Gradele sunt alocate în conformitate cu planurile de gradare pentru mazăre boabe prezentate în tabelul 10.1 şi 10.2.

Factorii de gradare sunt:

 1. Caracteristici organoleptice
 2. Corpuri străine
 3. Cotiledoane întregi şi fragmente mai mari de jumătate de cotiledon
 4. Boabe atacate de gărgăriţe.

10.2.1 Caracteristici organoleptice

Se determină conform STAS 6253-80 Seminţe pentru consum. Determinarea caracteristicilor organoleptice.

Caracteristicile organoleptice (aspect, gust, miros) ale mazării boabe se determină în momentul eşantionării. Mazărea boabe trebuie să aibă caracteristici organoleptice specifice produsului sănătos, fără influenţe străine care o fac improprie comercializării.

Înregistrare: Loturile de mazăre boabe cu caracteristici organoleptice modificate, vor fi considerate “Fără grad” şi se va consemna explicaţia la rubrica “Menţiuni” a Formularului de gradare.

10.2.2 Corpuri străine

Se determină conform STAS 1069-77 Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Se adună toate valorile obţinute şi se consemnează în Formularul de gradare ca „Total corpuri străine”.

10.2.3 Cotiledoane întregi şi fragmente mai mari de jumătate de cotiledon

Se determină conform STAS 1069-77 Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Se adună valorile obţinute şi se înregistrează în Formularul de gradare.

10.2.4 Boabe atacate de gărgăriţe

Se determină conform STAS 1069-77 Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte.

Înregistrare: Valoarea obţinută se consemnează în Formularul de gradare.

10.3 Alocare grade

După realizarea analizelor de laborator se compară rezultatele obţinute cu valorile limită din planurile de gradare pentru fiecare factor de gradare, apoi gradul se defineşte astfel:

 1. Cuvântul “Mazăre”
 2. Abrevierea “Ro”
 3. Abrevierea “Nr.” şi numărul gradului sau expresia “Fără grad”
 4. Clasa (verde sau galbenă)
 5. Tip (netedă sau zbârcită; mare sau mică)
 6. Gradul special, dacă este cazul.

Exemple:

Mazăre Ro Nr. 1 verde, netedă

Mazăre Ro Nr. 1 verde, zbârcită

Mazăre Ro Nr. 1 galbenă, mică

Mazăre Ro Nr. 1 galbenă, mare.

Grade speciale

Mazăre verde, netedă infestată – lotul de mazăre verde netedă în care se constată existenţa insectelor vii (ouă, larve, adulţi).

Exemplu: Mazăre Ro Nr. 1 verde, netedă, infestată.

Mazăre galbenă cu umiditate mare – lotul de mazăre în care se constată depăşirea umidităţii faţă de standardul în vigoare.

Exemplu: Mazăre Ro Nr. 1 galbenă, mare, umiditate mare.

Tabel 10.1. Planul de gradare pentru mazăre verde
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice*) Specifice produsului sănătos
2. Cotiledoane întregi şi fragmente mai mari de jumătate de cotiledon; % max. 5,0 **
3. Boabe atacate de gărgăriţe; % max. 6,0 12,0
4. Corpuri străine totale, % max., incluzând: 4,0 5,0
minerale, % max. 0,2 0,5
mazăre sălbatică, % max. 2,0 4,0
Tabel 10.2. Planul de gradare pentru mazăre galbenă
Factori de gradare Grad 1 Grad 2
1. Caracteristici organoleptice*) Specifice produsului sănătos
2. Cotiledoane întregi şi fragmente mai mari de jumătate de cotiledon; % max. 5,0 **
3. Boabe atacate de gărgăriţe; % max. 6,0 12,0
4. Corpuri străine totale, % max., incluzând: 4,0 5,0
minerale, % max. 0,2 0,5
mazăre sălbatică, % max. 2,0 4,0

 

Notă: *)Mărimea bobului, starea cojii şi culoarea se diferenţiază în funcţie de clasă conform STAS 2854-71.
Categoriile de factori de gradare au fost stabilite conform STAS 2854-71 Seminţe pentru consum. Mazăre pentru decorticare.
**) Nu se normează.
 Pentru a accesa  variantă completă click aici.