Procesul de gradare a semințelor de consum se face parcurgând următoarele etape:
  • eșantionare din mijlocul de transport – manual sau automatizat
  • divizarea probei și formarea probei de analiză și a probei martor; O probă martor se păstrează la punctul de recepție și una se înmânează deponentului
  • determinarea umidității
  • examenul organoleptic
  • determinarea factorilor de gradare specifici fiecărui produs
  • completarea formularului de gradare
  • alocarea gradului